Dziękujemy za udział w proteście!
Zaprotestowało 93019 osób

Powiedz znajomym o naszej akcji. Wpisz poniżej adresy e-mail osób, których chcesz zachęcić do wzięcia w niej udziału.

Twoi znajomi otrzymają e-mail o treści:

STOP DYKTATURZE MNIEJSZOŚCI!

Muszę Cię ostrzec!
Sejm powrócił do prac nad projektem nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (druk sejmowy nr 1051), który zamiast równego traktowania ma zapewnić uprzywilejowaną pozycję środowiskom homoseksualnym i w praktyce doprowadzić do dyskryminacji rodzin – również i Twojej rodziny.

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny przekazało już do Sejmu blisko 140 000 petycji z protestem, jednak Sejm wydaje się lekceważyć nasz głos. Dlatego proszę, abyś przyłączył się do akcji i wystąpił z apelem do szefów partii politycznych o odrzucenie tego szkodliwego projektu.

Co to w praktyce oznacza?

Po raz kolejny lobby homoseksualne przy wsparciu SLD i Ruchu Palikota próbuje uzyskać prawne przywileje pod pretekstem walki z dyskryminacją.

Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na tzw. „ekspresję płciową” i „tożsamość płciową”, co w praktyce będzie oznaczać, że publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi będzie szczególnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowań będzie z kolei karany.

Co gorsza, osoba lub instytucja oskarżona o dyskryminację będzie musiała udowodnić swoją niewinność!

Jest to nawiązanie do najgorszych praktyk z okresu totalitaryzmu i nie ma nic wspólnego z poszanowaniem praw człowieka oraz zasadą domniemania niewinności.

Ponadto, projekt ustawy zakłada obowiązek współpracy organów państwa i samorządu z organizacjami homoseksualnymi (LGBT) w zakresie realizowania tzw. programów antydyskryminacyjnych, co w praktyce będzie oznaczało zwalczanie postaw prorodzinnych i promowanie dewiacyjnych zachowań za pieniądze podatników i przy wykorzystaniu instytucji państwowych.

Jego ostateczne uchwalenie przez Sejm jest niestety bardzo prawdopodobne!

Wejdź na stronę: www.stopdyktaturze.pl, podpisz i wyślij apel do szefów partii politycznych! ';